Optymalizacja składowania produktów dzięki regałom przesuwnym

Magazynowanie towarów wiąże się z wysokimi kosztami, jakie trzeba ponieść na utrzymanie obiektu i jego obsługę. Oczywiste jest, że każdemu właścicielowi czy użytkownikowi magazynu zależy na tym, aby były one jak najniższe.

Dlatego poszukuje się rozwiązań, które pozwolą obniżyć rachunki bez spadku jakości usług czy strat w przechowywanych towarach. Jedną z metod jest optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej przez montaż regałów przesuwnych.

Przestrzeń jako czynnik generujący koszty magazynowania

Logistyka jest nieodłączną częścią procesów produkcyjnych. Umożliwia wymianę towarów, czyli sprowadzenie surowców do produkcji oraz sprzedaż gotowych wyrobów. Dlatego każdy zakład produkcyjny bez względu na profil musi korzystać z magazynu.

Niestety, wiąże się to z dodatkowymi wydatkami, które podnoszą koszt wytworzenia produktu i w konsekwencji również jego cenę.

Magazynowanie jest procesem, który można realizować we własnym zakładzie lub korzystać z usług centrum logistycznego. W każdym z tych przypadków o cenie decydują podobne czynniki. Są to opłaty za media, pensje pracowników obsługi, koszty eksploatacji maszyn oraz wynajmu powierzchni magazynowej.

Ten ostatni czynnik nie tylko ma duży wpływ na wysokość opłat, ale też może być w znacznym stopniu modyfikowany. Z reguły klient płaci za liczbę m2 wynajętej powierzchni, którą można zmniejszyć przez wysoki skład lub odpowiednie wyposażenie, jakim są regały przesuwne.

Jak funkcjonują regały przejezdne?

Podstawową zasadą pozwalającą na obniżenie kosztów składowania jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynu. Głównym powodem strat są puste przestrzenie zajmowane przez drogi komunikacyjne i korytarze pomiędzy regałami.

W przeszłości problem ten był bardzo trudny do rozwiązania, gdyż do każdego regału musiał być dostęp nie tylko dla pracownika, ale często też dla dużego gabarytowo sprzętu.

Obecnie problem w znacznym stopniu rozwiązują regały magazynowe przesuwne. Są to konstrukcje wyposażone w system jezdny, który pozwala umieścić je maksymalnie blisko siebie bez zachowywania przejść.

Jeśli trzeba sięgnąć do składowanych na nich towarów, silnik elektryczny przesuwa zespół tak, aby w wymaganym miejscu utworzyła się droga komunikacyjna. Konstrukcje można łączyć w zespoły po kilka lub kilkanaście sztuk.

Regały przesuwne w optymalizacji magazynowania

Zastosowanie regałów rzędowych jezdnych pozwala zaoszczędzić nawet 90% niewykorzystanej przestrzeni obiektu. Oszczędza się nie tylko na drogach komunikacyjnych.

Konstrukcje tego typu mogą być dostosowane wymiarowo do wielkości pomieszczenia, a więc długie na kilkanaście metrów i tak samo wysokie. W efekcie na tej samej powierzchni składuje się prawie dwa razy więcej produktów, co znacznie obniża koszty ich magazynowania.

Regały przesuwne mają też wpływ na inne koszty utrzymania obiektu. Brak licznych przejść pozwala ograniczyć oświetlenie i wyposażenie, a często też ogrzewanie, bo zajęta przestrzeń lepiej utrzymuje ciepło. Wśród zalet takiego rozwiązania można wymienić między innymi:

  • optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
  • obniżenie ceny jednostkowego miejsca paletowego,
  • usprawnienie obsługi przez łatwy dostęp do wybranych regałów,
  • ograniczenie tras pracowników, którzy nie muszą pokonywać pustych przejść,
  • możliwość umieszczenia dużej ilości towarów w małym pomieszczeniu,
  • łatwy dostęp do magazynowanego towaru bez względu na to, na której półce został umieszczony.

Kiedy warto zainwestować w regały przejezdne?

Zastosowanie regałów jezdnych wydaje się najefektywniejsze w małych magazynach oraz tam, gdzie m2 powierzchni kosztuje bardzo dużo. Dotyczy to między innymi obiektów, w których są tworzone warunki specjalne, czyli w chłodniach i magazynach o kontrolowanej temperaturze.

Nie oznacza to jednak, że w dużym magazynie taka opcja się nie sprawdzi. Wręcz przeciwnie, korzyści wzrastają wraz z powierzchnią.

Regały jezdne są wygodne w obsłudze, gdyż ich przesuwem steruje mechanizm elektryczny. Przy odpowiednim oznakowaniu na bocznych ścianach bez problemu można trafić tam, gdzie znajduje się poszukiwany towar. Dotarcie do niego trwa znacznie krócej niż pokonywanie dziesiątek metrów korytarzy komunikacyjnych.

Dlatego regały przesuwne nie tylko optymalizują składowanie produktów, ale też usprawniają pracę i oszczędzają czas pracowników.

Copyrights 2019 All right reserved. Cms by Quick.Cms | Design: grafiQa