Sprawna kompletacja zamówień na magazynie – praktyczne wskazówki

Nowoczesne magazyny nie przypominają już tych znanych sprzed 50 czy 70 lat. Intensywny rozwój przemysłu oraz logistyki sprawił, że pojawiło się zapotrzebowanie na większe i bardziej wydajne obiekty, w których przechowuje się więcej towarów, a obsługa jest realizowana w krótszym czasie. Pomaga w tym automatyzacja, która jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jednym z nich jest usprawnienie komplementacji zamówień.

Jakim wyzwaniom musi sprostać współczesny magazyn?

Chociaż mogłoby się wydawać, że magazyny pełnią tylko jedną funkcję, jaką jest składowanie i przechowywanie towarów, rola tych obiektów jest znacznie większa. Dostarczane do nich towary na dalszym etapie obsługi są kompletowane, a następnie ekspediowane do klienta czy odbiorcy.

Sposób i charakter tej czynności są różne zależnie od tego, czy magazyn przechowuje części do montażu lub produkcji w danym zakładzie, czy też jest miejscem dystrybucji różnych towarów z jednej branży.

Cechy, których odbiorcy oczekują od dobrego magazynu, to między innymi bezpieczeństwo przechowywania towarów w odpowiednich dla nich warunkach oraz możliwie krótka i sprawna obsługa.

Czas w biznesie jest bowiem niezwykle cenny, a każda godzina opóźnienia generuje spore koszty. Stąd też nieustanne dążenie do usprawnienia wszystkich procesów magazynowych. Osiąga się to wyposażając obiekty w odpowiednie regały magazynowe i systemy obsługi.

Proces kompletacji w magazynie

W każdym magazynie – bez względu na jego wielkość i specjalizację – stałym elementem jest kompletacja zamówień. W uproszczeniu proces polega na tym, że z poszczególnych regałów i palet pracownik zbiera towary przeznaczone do wysyłki dla konkretnego klienta.

W magazynach wewnętrznych kompletacja zamówień może obejmować części do montażu produktu na jednym stanowisku pracy czy jednej zmianie. W magazynach logistycznych kompletowanie zamówień może obejmować produkty (np. owoce i warzywa od różnych dostawców), które kupuje jeden odbiorca (np. hurtownia czy zakład gastronomiczny).

Łatwo sobie wyobrazić, jak czasochłonne i pracochłonne jest zbieranie wszystkich produktów z zamówienia w dużym magazynie. Najprostszą i najstarszą metodą stosowaną od lat jest fizyczna wędrówka pracownika obsługi od regału do regału i wybieranie produktów do pojemnika (tzw. metoda „pick and pack”).

Szacuje się, że proces kompletacji w magazynie realizowany tą metodą pochłania aż 60% wydatków utrzymania obiektu. Z pewnością te koszty i czas realizacji nie wpływają na zadowolenie klientów.

Metody kompletacji zamówień w magazynie

Obecnie do usprawnienia procesów kompletacji stosuje się metody częściowo zautomatyzowane. Dzieli się je na dwie grupy:

  • towar do człowieka, w której operator nie zmienia miejsca, a wybrane produkty są do niego dostarczane przez automatyczne systemy magazynowe,
  • człowiek do towaru, w której operator podchodzi do poszczególnych regałów i zdejmuje z nich produkty potrzebne do zamówienia.

Obie te metody w najbardziej podstawowej formie są czasochłonne, ale najdłużej trwa kompletowanie fizyczne przez pracownika magazynu. Stanowi to podstawę do poszukiwania rozwiązań, które nie tylko odciążą operatora, ale też usprawnią cały proces. W przypadku metody człowiek do towaru takim sposobem są systemy PTL:

  • „pick by light”, w którym regały magazynowe są wyposażone w lampki zapalające się wtedy, gdy na półkach znajduje się poszukiwany towar,
  • „pick to light”, z lampkami zapalającymi się w regałach, na których trzeba dany towar umieścić.

Usprawnianie kompletacji a systemy magazynowe

Kompletacja zamówień w magazynie może też zostać usprawniona przez odpowiednie wyposażenie. Nowoczesne systemy magazynowe mogą być wyposażone w strefę kompletacji umieszczoną na przodzie lub w strefie bocznej.

Częścią takiego systemu są umieszczane na poziomie posadzki regały przepływowe, z których na korytarz przejazdowy spływają wymagane palety. Taki system sprawdza się w magazynach automatycznych.

Na usprawnienie kompletacji i skrócenie jej czasu mogą też wpłynąć czynniki takie jak: maksymalne zagospodarowanie miejsce przez regały magazynowe, ujednolicenie towaru i systemu składowania w obiekcie czy dbanie o właściwy przepływ towarów bez powstawania braków. Ważna jest też inwestycja w nowoczesne usprawnienia techniczne takie jak wspomniane oświetlenie czy roboty autonomiczne.

Copyrights 2019 All right reserved. Cms by Quick.Cms | Design: grafiQa